Sửa lỗi chứng thư số chưa được đăng ký với cơ quan Thuế

Nguyên nhân: Khi bạn gia hạn hoặc mua mới chữ ký số khác, dẫn đến số serial chữ ký số bị thay đổi theo, nên hệ thống báo chữ ký số chưa được đăng ký với cơ quan thuế.

  • Đăng nhập vào hệ thống thuế bằng tài khoản quản trị (MST-QL) . Ví dụ 1000214098-QL
  • Vào menu Quản lý tài khoản  -> Chọn “Thay đổi thông tin dịch vụ”.

 

  • Trên mục “Dịch vụ – Nộp thuế điện tử” , bạn chọn nút “Thay đổi thông tin dịch vụ”

  • Ấn chọn “Thay đổi CKS”

  • Nhập mã PIN và ấn “Chấp nhận” để thực hiện ký thay đổi.

  • Trong trường hợp hệ thống xuất hiện cửa sổ “Lựa chọn chữ ký số” bạn lựa chọn dòng chứng thư số có thời hạn mới nhất, sau đó nhấn “Chọn”.

  • Khi hệ thống nhảy ra serial và thời hạn mới, bạn nhấn nút “Tiếp tục” : 

  • Chọn nút  “Ký và gửi”

 

  • Nhập mã PIN và nhấn “Chấp nhận”

  • Chờ đến khi hệ thống thống báo ký thành công nhấn OK để kết thúc.

Đến đây các bạn đã hoàn thành thay đổi chữ ký số trên hệ thống Nộp thuế điện tử để lập giấy nộp tiền. Bạn làm tương tự với mục “Dịch vụ – Khai thuế điện tử” để nộp tờ khai nhé.

Đầu mối hỗ trợ : Trần Duy Hậu – 0973140000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *