Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2022

THỜI HẠN NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO NĂM

 1. Tờ khai thuế Môn bài năm 2022
  •  Nếu doanh nghiệp thành lập trước năm 2022 và đang hoạt động => Hạn nộp tiền thuế môn bài là ngày 30/01/2022. (Không phải nộp lại tờ khai thuế môn bài kể cả trường hợp thay đổi vốn điều lệ)
  • Nếu doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2022 => Được miễn nộp tiền thuế môn bài năm 2022.
 2. BCTC năm, hồ sơ quyết toán năm 2022 (chậm nhất 31/03/2022)
  • Báo cáo tài chính năm 2021.
  • Quyết toán thuế TNDN năm 2021.
  • Quyết toán thuế TNCN năm 2021.
THỜI HẠN ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ KÊ KHAI THEO QUÝ

(Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo)

Các doanh nghiệp nộp theo Quý khi :

 1. Tờ khai thuế GTGT 
  • Doanh nghiệp mới thành lập.
  • Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỉ đồng trở xuống.
 2. Tờ khai thuế TNCN
  • Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý.
  • Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng nhưng có số thuế TNCN phải khấu trừ dưới 50 triệu đồng.Tiền thuế TNDN tạm tính quý 4 năm 2021.

Quý

Hạn Cuối

Loại Tờ Khai

Quý 1

30/01/2022

 • Tiền thuế TNDN tạm tính quý 4 năm 2021
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4 năm 2021

31/01/2022

 • Tờ khai thuế GTGT quý 4 năm 2021
 • Tờ khai thuế TNCN quý 4 năm 2021

Quý 2

30/04/2022

 • Tờ khai thuế GTGT quý 1 năm 2022
 • Tờ khai thuế TNCN quý 1 năm 2022
 • Tiền thuế TNDN tạm tính quý 1 năm 2022
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 1 năm 2022

Quý 3

30/07/2022

 • Tiền thuế TNDN tạm tính quý 2 năm 2022
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 2 năm 2022 (nếu còn sử dụng hóa đơn theo TT32 cũ)

31/07/2022

 • Tờ khai thuế GTGT quý 2 năm 2022
 • Tờ khai thuế TNCN quý 2 năm 2022

Quý 4

30/10/2022

 • Tiền thuế TNDN tạm tính quý 3 năm 2022

31/10/2022

 • Tờ khai thuế GTGT quý 3 năm 2022
 • Tờ khai thuế TNCN quý 3 năm 2022
THỜI HẠN ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ KÊ KHAI THEO THÁNG

(Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng sau liền kề)

Các doanh nghiệp nộp theo Tháng khi :

  • Tờ khai GTGT : Doanh nghiệp có doanh thu năm trước liền kề trên 50 tỉ đồng .
  • Tờ khai TNCN : Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và có số thuế TNCN phải khấu trừ từ 50 triệu đồng trở lên.
  • Tiền thuế TNDN tạm tínhBáo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được nộp theo Quý.

Tháng

Hạn Cuối

Loại Tờ Khai

Tháng 1

20/01/2022

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 12 năm 2021
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 12 năm 2021

30/01/2022

 • Tiền thuế TNDN tạm tính quý 4 năm 2021
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4 năm 2021

Tháng 2

20/02/2022

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 01 năm 2022
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 01 năm 2022

Tháng 3

20/03/2022

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 02 năm 2022
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 02 năm 2022

Tháng 4

20/04/2022

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 03 năm 2022
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 03 năm 2022

30/04/2022

 • Tiền thuế TNDN tạm tính quý 1 năm 2022
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 1 năm 2022

Tháng 5

20/05/2022

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 04 năm 2022
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 04 năm 2022

Tháng 6

20/06/2022

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 05 năm 2022
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 05 năm 2022

Tháng 7

20/07/2022

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 06 năm 2022
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 06 năm 2022

30/07/2022

 • Tiền thuế TNDN tạm tính quý 2 năm 2022
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 2 năm 2022

Tháng 8

20/08/2022

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 07 năm 2022
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 07 năm 2022

Tháng 9

20/09/2022

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 08 năm 2022
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 08 năm 2022

Tháng 10

20/10/2022

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 09 năm 2022
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 03 năm 2022

30/10/2022

 • Tờ khai thuế GTGT quý 3 năm 2022
 • Tờ khai thuế TNCN quý 3 năm 2022

Tháng 11

20/11/2022

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 10 năm 2022
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 10 năm 2022

Tháng 12

20/12/2022

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 11 năm 2022
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 11 năm 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *