STT TÊN PHẦN MỀM TẢI VỀ
1

Phần mềm xử lý lỗi đăng nhập trang thuedientu.gdt.gov.vn (eSigner Java)

2

Phần mềm hỗ trợ kê khai mới nhất (HTKK 5.1.9)

3 Phần mềm đọc file XML mới nhất (iTax Viewer 2.2.9)
4 Phần mềm ký phát hành hóa đơn điện tử Viettel

5

Phần mềm cấp bù thời hạn chữ ký số miễn phí (với những chữ ký số hết hạn ngày 13/05/2024)

Tải CTS SHA-256 (cài đặt sau khi cấp bù)

6 Phần mềm vBHXH (bản Offline)
7

Phần mềm ký số vBHXH (bản Online)

8 Tool cấp CTS từ xa (dành cho nhân viên Viettel)
9 Phần mềm ký điện tử hỗ trợ lấy lại mật khẩu trang hoadondientu.gdt.gov.vn (Hệ thống quản lý hóa đơn mua vào, bán ra)
10 Phần mềm ký dịch vụ công KBNN Signature  (Đơn vị sử dụng USB của các nhà cung cấp công cộng)
11 Phần mềm ký dịch vụ công KBNN Signature (Đơn vị sử dụng USB của Ban cơ yếu)

12 Phần mềm Foxit Reader (đọc và ký offline file PDF)
13 Phần mềm CutePDF (Máy in ảo để tạo ra file PDF)
14 Phần mềm ký file pdf VSignPDF (Ký đúng vị trí cần ký, có thể tự tạo mẫu chữ ký riêng)
15 Phần mềm điều khiển từ xa Ultraviewer
16 Phần Mềm Giải Nén File Winrar

17 Phần mềm .net Framework 3.5 offline
18 Driver máy in Canon 2900

19 Phần mềm ký file XML
20 Phần mềm VNeGP Client Agent hỗ trợ hệ thống đấu thầu quốc gia (phiên bản mới nhất 1.0.4)
21 Trình duyệt chuyên biệt cho trang Hải Quan Epayment 24/7 (https://epayment.customs.gov.vn/)
22 Phần Mềm MOIT Card (để ký điện tử trên hệ thống chứng nhận xuất xứ điện tử ECOSYS (ecosys.gov.vn))
23 Phần Mềm Java 7.3  (cho hệ thống Hải Quan)
24 Phần mềm Java 7.79