TẠI SAO SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ

Luật giao dịch điện tử 2005 và Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số: Chữ ký số được sử dụng để kê khai nộp thuế trực tuyến, kê khai hải quan điện tử, giao dịch chứng khoán điện tử… mà doanh nghiệp không phải in các tờ kê khai, đóng dấu.
Bên cạnh đó, chữ ký số cũng được các doanh nghiệp sử dụng để kí hợp đồng với các đối tác qua internet mà không cần phải gặp trực tiếp. Lựa chọn sử dụng giải pháp thông minh này giúp cho doanh nghiệp, cá nhân tiết kiệm được rất nhiều thời gian, tăng hiệu quả công việc kinh doanh, đơn giản hoá các giao dịch thương mại điện tử, từ đó tiết kiệm được khá nhiều chi phí và góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển hơn.

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ DẠNG USB TOKEN

 

 
Hòa mạng mới
Gia hạn 1.276.000 đ 2.191.000 đ  2.909.000 đ 
Tải báo giá

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ ĐỂ KÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (HSM)

 

Gói cước
Giá
Tải báo giá