Hướng dẫn sao lưu và phục hồi dữ liệu HTKK

  • Đăng nhập vào HTKK :

hd 1

  • Vào mục Công cụ , chọn Sao lưu dữ liệu :

Hướng dẫn sao lưu và phục hồi dữ liệu trên HTKK

  • Chọn vị trí lưu file dữ liệu HTKK. (Ví dụ mình chọn lưu ngoài màn hình Desktop)

hd 3

  • Sau khi cài xong phần mềm HTKK mới nhất, các bạn mở phần mềm HTKK lên và thực hiện phục hồi dữ liệu bằng cách chọn mục Công cụ, chọn Phục hồi dữ liệu :

Hướng dẫn sao lưu và phục hồi dữ liệu trên HTKK

  • Chọn đúng file dữ liệu mà bạn đã sao lưu ngoài Desktop ở bước bên trên :

Hướng dẫn sao lưu và phục hồi dữ liệu trên HTKK

  • Kết quả:

hd 7

Đầu mối hỗ trợ : Trần Duy Hậu – 0973140000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *