Hướng dẫn xử lý lỗi “Chữ ký điện tử không hợp lệ: Hồ sơ không có chữ ký điện tử” khi nộp Thuyết minh báo cáo tài chính

Chữ ký điện tử không hợp lệ
4 bước xử lý lỗi “Chữ ký điện tử không hợp lệ: Hồ sơ không có chữ ký điện tử” :
– Bước 1 : Mở file Thuyết minh báo cáo tài chính lên.
– Bước 2 : Bôi đen và Copy (sao chép) toàn bộ nội dung của file Thuyết minh báo cáo tài chính đó.
– Bước 3 : Tạo mới 1 file Word nếu file thuyết minh báo cáo tài chính của bạn đang có định dạng file Word (hoặc tạo mới file Excel nếu file của bạn đang có định dạng Excel). Sau đó Paste (dán) nội dung đã sao chép sang file mới này. Và lưu tài liệu mới này dưới dạng file *.doc (hoặc *.xls) – Đây là bước quan trọng nhất !


– Bước 4 : Đóng toàn bộ trình duyệt và tài liệu văn bản đang mở. Sau đó vào trang thuế nộp lại thuyết minh báo cáo.
————
Thông tin hỗ trợ :
– Trần Duy Hậu – Viettel Thái Bình
– SĐT : 0973140000
– Email : hautd@viettel.com.vn
– Website : https://www.imy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *